Eman Termal Otel Sürdürülebilirlik Politikası

Değerli Misafirlerimiz ve İş Ortaklarımız,

Eman Termal Otel olarak, sürdürülebilir bir gelecek yaratma taahhüdümüzün bilincindeyiz. Bu çerçevede, çevresel etkilerimizi en aza indirmek, toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmak amacıyla aşağıdaki sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş bulunmaktayız:

Çevresel Taahhütlerimiz:

 • Çevre kirliliğini önlemek ve biyoçeşitliliği korumak için sürekli iyileştirme süreçlerimizi geliştiriyoruz.
 • Yenilenebilir enerji kullanımını artırarak, temiz enerjiye geçiş yapıyoruz.
 • Doğal kaynak kullanımını en verimli şekilde gerçekleştiriyoruz.
 • Su tüketimini azaltmak için etkili yöntemler uyguluyoruz.
 • Atıkları kaynağında azaltıyor ve sıfır atık prensibiyle geri dönüşümü teşvik ediyoruz.
 • Kimyasal ve pestisit kullanımını azaltarak doğaya zarar vermeyen alternatifler kullanıyoruz.
 • Etkin risk analizi ile çevresel etkilerimizi azaltıyor, yeni fırsatlar yaratıyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve Kurum Kültürü:

 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya destek vererek, istihdam yaratıyoruz.
 • Ayrımcılık yapmadan tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor, onların gelişimini destekliyoruz.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza hedefiyle hareket ediyoruz.
 • Tüm süreçlerimizde, yerel ve bölgesel doğal, kültürel mirasa saygı gösteriyoruz.

Etkin Yönetim ve İletişim:

 • Tedarikçi seçimlerimizde çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini gözetiyoruz.
 • Çevresel uygunluk yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getiriyoruz.
 • İlgili taraflarımızı sürekli bilgilendiriyor ve katılımlarını sağlıyoruz.

Kurumsal Hedeflerimiz:

 • Karbon ayak izimizi belirli hedefler doğrultusunda azaltıyoruz.
 • Acil durumlar için çevresel etki azaltıcı planlar yapıyoruz.
 • İnovasyon ve teknolojik gelişmelere yatırım yapıyor, sürekli iyileştirme anlayışıyla hareket ediyoruz.

Yönetim Sistemi:

 • Tüm süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızın farkındalığını artıracak eğitimler sunuyoruz.

Taahhüdümüz:

 • Eman Termal Otel olarak, bu politikanın gereklerini yerine getirme konusunda kararlıyız ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaktayız.